Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
POLİELEKTROLİT NEDİR
Polielektrolitler, su arıtımı başta gelmek üzere cevher zenginleştirme, flotasyon tesislerinde ve çeşitli proseslerde kullanılan polimerlerdir.Taşıdıkları elekrolit grubu, bu polimerleri sulu çözeltiler içinde yüklü hale getirir. Polielektrolit çözeltileri viskozdur. 

Başlıca üç gruba ayrılırlar:

Anyonik Polielektrolitler: Genel olarak kimyasal arıtmada flokülant (yumaklaştırıcı) olarak kullanılmaktadır. Maden endüstrisinde ise flotasyon atıklarının sistemden uzaklaştırılmasında kullanılır.

Katyonik Polielektrolitler: Bu gruptaki ürünler, genelde çamurun (atıksu arıtımı sonucu oluşan) filtre pres veya belt pres gibi elemanlarla susuzlaştırılması sırasında kullanılır. Çamurun daha kolay suyunu bırakmasına yardımcı olur. Ham cevher (tüvonan) yapısına bağlı olarak bu tip, flokülant olarak kullanılır.

Noniyonik Polielektrolitler: Anyonik polielektrolitler ile uygulama alanları aynı olmakla beraber, adında da anlaşılacağı üzere -/+ yük taşımazlar.

Polielektrolitler ticari olarak 25 kg’lık polietilen torbalarda sunulur.

Koagülasyon ve flokülasyon sistemlerinin karmaşıklığı, polimer seçimi yapılırken mutlaka deneysel testler gerektirir. Bu testler, ürünün tipinin ve optimum iyonikliğin seçilmesi için laboratuvar testlerini ve laboratuvarda seçilmiş ürünün onayı, kullanılacak miktarı ve molekül ağırlığına karar vermek için yapılan işletme testlerini içerir.

ANYONİK

POLİELEKTROLİTLER

KATYONİK

POLİELEKTROLİTLER

NONİYONİK

POLİELEKTROLİTLER

İçeriğindeki monomerlere bağlı olarak, bu kopolimerlerin anyonikliği %0-100 arasında çeşitlik gösterebilir.

Kopolimerlerin ana özellikleri:

- Moleküler ağırlık:

3-30 milyon arası

- Viskozite (@5 g/L):

200-2800 cps arası

İçeriğindeki monomerlere bağlı olarak, bu kopolimerlerin katyonikliği %0-100 arasında çeşitlik gösterebilir.

Kopolimerlerin ana özellikleri:

- Moleküler ağırlık:

3-10 milyon arası

- Viskozite (@5 g/L):

100-1700 cps arası

 Bu kopolimerler yük taşımaz.

 

 

Bu polimerlerin ana özellikleri:

- Moleküler ağırlık:

1,5-15 milyon arası

- Viskozite (@5 g/L):

8-200 cps arası


KULLANIM ALANLARI:

- İçmesuyu Arıtma Tesisleri
- Atıksu Arıtma Tesisleri
- Madencilik Sektörü
- Tekstil Endüstrisi
- Kağıt Endüstrisi
- Şeker Endüstrisi
- Petrokimya Endüstrisi
- Çamur Susuzlaştırma Üniteleri


Bu yazı toplam 3276 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.

SITE IÇI ARAMA
ÇOK GEZILEN ÜRÜNLER